Naše ciele

Naše ciele

Vytýčenie a dosiahnutie cieľov Touto témou sme sa zaoberali so žiakmi šiestej A triedy na triednickej hodine. Ako úvod do problematiky som...

More

Dobré skutky

Aj táto téma na hodine angličtiny u žiakov vzbudila záujem a žiaci diskutovali o rôznych dobrých skutkoch, ktoré v živote vykonali,o podstate a...

More

Dobrý skutok

Dobré skutky Každého z nás by malo potešiť, keď niekoho urobíme šťastným. Môže to byť milé slovo, malý darček, pomoc, pohladenie. Blížia sa...

More

Vzťahy

Vzťahy

Vzťahy sú na vyjadrenie náročná téma v cudzom jazyku, ale o malú ukážku sme sa pokúsili na hodine nemeckého jazyka v šiestej A triede. Asociácie a...

More

Vzťahy

Vzťahy

Vzájomné vzťahy žiakov sú kľúčové pre atmosféru v triede. Je dôležité budovať vzťahy v kolektíve. Žiaci viedli rozhovor o rôznych podobách vzťahov...

More

vzťahy

vzťahy

Keďže hlavnou témou tohto mesiaca bola starostlivosť o vzťahy , rozhodli sme sa ich upevniť najbližšou činnosťou pre všetkých žiakov, a to...

More

Optimizmus

Optimizmus

Kto je optimista? Kto je pesimista? Ako sa pozerajú na svet a prečo je dôležité vybrať si správny uhol pohľadu? Nad týmito otázkami sme sa...

More

úsmev

úsmev

OPTIMIZMUS verzus PESIMIZMUS Ako sa pozeráme na svet? Ružovými alebo čiernymi okuliarmi. Od toho, či myslíme pozitívne alebo negatívne sa odvíja...

More

vdaka

vdaka

Vďačnosť Slovíčko také obyčajné. Ale jeho význam v sebe zahŕňa nekonečne veľa podôb. No v poslednej dobe sa vytráca s nášho bežného života. Akosi...

More