ČO JE IWEN?

iwen_schools

International Well-being Education Network, skratkou IWEN (Medzinárodná mentálna vzdelávacia sieť blahobytu) bola založená v roku 2017 nadáciou Svet je s Tebou lepší s cieľom sprístupniť program na celom svete pre všetky deti, ktoré chcú ich rodičia, učitelia, vychovávatelia vidieť šťastných, vyrovnaných, spokojných ľudí prežívajúcich radosť zo života.

Prečo je dôležité učiť šťastie?

„Zdravie je stav úplného telesného, psychického a sociálneho blahobytu…”- určila definíciu zdravia Svetová zdravotnícka organizácia v roku 1948.

V súčasnej dobe čoraz viac rodičov a inštitúcií prichádza nato, akú významnú úlohu má vo vzdelávaní detí pocit blahobytu.

Vyučovanie šťastia je veľmi potrebné a aktuálne, pretože rapídne rastie počet depresívnych a vystresovaných detí na celom svete. Podľa Zdravotníckej svetovej organizácie práve depresia bude najväčším zdravotným problémom v roku 2020.

Je preto nevyhnutné učiť šťastie a pocit blahobytu v školách, aby sa budúca generácia naučila chrániť vlastné mentálne zdravie. Martin Seligman, ktorý je otcom pozitívnej psychológie, vymenúva tri dôvody vyučovania šťastia: je liekom proti depresii, zvyšuje pocit spokojnosti a túžbu žiť, podporuje učenie a kreatívne myslenie.

Podľa výskumu pozitívnej psychológie šťastie má veľa výhod napr.: zvyšuje motiváciu a učebný výkon. Šťastní ľudia žijú dlhšie, majú lepšiu schopnosť riešiť problém, vedia sa lepšie koncentrovať na svoju prácu, sú kreatívnejší, viac nápomocní a v živote úspešnejší.

Naše programy je možné zabudovať nielen do škôl a rôznych inštitúcií, ale aj do rodinného života.

Naše poslanie: Budovať šťastnejšiu a pokojnejšiu budúcnosť, v ktorej je radosť žiť!

Ak budúcu generáciu budeme vychovávať k tolerancii, šťastiu a empatii dokážeme zmeniť svet.

V našej spoločnosti chýba dostatočné množstvo láskavosti, skutočnej radosti, empatie a úprimného záujmu o blahobyt ostatných.

Viacerí ľudia majú podobný názor.

Treba vyučovať základné ľudské hodnoty, ktoré sú v srdci každého človeka.

Patríme ku generácii, ktorá formuje budúcnosť ľudstva.

Treba naučiť mladých, čo je zdrojom šťastia a spokojnosti.

Program vyučovania šťastia IWEN je súčasťou tohto dôležitého procesu a pomáha šíriť dobrú správu šťastia a láskavosti, aby sa o tom dozvedelo čo najviac ľudí.

Pomôž nám šíriť dobrú správu lásky, šťastia, láskavosti, tolerancie a empatie v Európe!

Aj ty môžeš prispieť k tomu, aby bol svet šťastnejším a láskavejším miestom.

Ak si učiteľ, alebo školský psychológ, alebo iný odborný zamestnanec a chcel by si rozvíjať schopnosť prežívať šťastie u dieťaťa, je dôležité, aby si si uvedomil, že vykonávaš zodpovednú prácu pre vznik lepšieho ľudstva.

Ak vieš pomôcť vo vydávaní našich publikácií, alebo ako dobrovoľník by si sa rád pridal do nášho tímu kontaktuj nás tu >>

Netrpezlivo očakávam, aby si sa nám ozval!

Svet je s Tebou lepší!

 Bagdi Bella

bella_jvav2