Hodiny šťastia na ZŠ M.R.Štefánika v Lučenci s využitím metód pozitívnej psychológie

Hodiny šťastia na ZŠ M.R.Štefánika v Lučenci s využitím metód pozitívnej psychológie

ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci je od školského roka 2017/2018 pilotnou školou na Slovensku v zavádzaní preventívneho programu HODINY ŠŤASTIA, ktorého aktivity sú postavené na základoch pozitívnej psychológie.

Sme veľmi radi, že mnohí pedagógovia ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci tento program realizujú so svojimi žiakmi, navyše sa pedagógovia aktuálne venujú prekladu a lektorovaniu učebnice do slovenského jazyka. V minulom školskom roku to bola zase príprava a nahrávanie detských motivačných piesní.

Pozývame Vás, milí priatelia, vojsť s nami na HODINY ŠŤASTIA prostredníctvom videa!