Dobré skutky

S deťmi sme sa rozprávali, čo dobré od rána, príp. v predchádzajúce dni urobili – pre druhých alebo pre seba. Potom sme sa hrali situačné...

More

Dobrý skutok

Dobrý skutok

S deťmi sme sa rozprávali o tom ,čo robili dnes a v predchádzajúce dni doma alebo v škôlke. pokúsili sa zhodnotiť ktoré konanie bolo dobré –...

More

Lienky a vzťahy

Lienky a vzťahy

Aj deti v Lienkovej triede sa zahrali hru: Kamarát, ako sa máš, spoločne si vytvorili aj náramky priateľstva. Darovali ho najlepšiemu kamarátovi...

More

Naša sieť

S deťmi v triede žabiek sme sa rozprávali o našich kamarátstvach. Sadli sme si do kruhu a každé dieťa si vybralo kamaráta, ktorému hodilo klbko...

More