Pohyb pre radosť

MÁJ- TELESNÝ POHYB Počas online hovoru sme sa s deťmi porozprávali ako doma športujú, aký pohyb im robí najväčšiu radosť a ako využívajú voľný...

More

Odpustenie

APRÍL- ODPUSTENIE Cez videohovor sme sa s deťmi porozprávali na tému odpustenie. Keďže je to náročnejšia téma, začali sme otázkami, či deti...

More

Lienkovské radosti

Lienkovské radosti

Človek ten má zmyslov päť, viem ich všetky naspamäť. Kde sú očká, tam je zrak, po prštekoch skáče hmat. Do uška si sadol sluch, do nošteka vošiel...

More

Naše radosti

Naše radosti

Asi všetky deti sa po situácii s COVID 19 najviac tešili na svojich kamarátov, pani učiteľky, hračky, na voľnosť, spoločné hry, spoločné tvorenie...

More

Záchranná akcia

Každé dieťa si vybralo jednu obľúbenú hračku, ktorú neskôr každý vložil do spoločného vreca. Toto vrece nám vzala zlá čarodejnica. Aby deti...

More

Naše ciele

Naše ciele

V rannom kruhu sme sa s deťmi rozprávali o tom, čo znamená pojem CIEĽ a prečo je dobré a dôležité usilovať sa o splnenie svojich cieľov. Povedali...

More

Šikovná Lienka

Šikovná Lienka

V rámci štafetových hier nestačí len napríklad dobre bežať. Ak chceme dosiahnuť dobrý výsledok, je potrebná dokonalá súhra a spolupráca všetkých...

More

Šťastný hrad

Šťastný hrad

V úvode si deti vypočuli motivačný príbeh o Jankovi, ktorý si dával ciele a bol šťastný keď ich dosiahol. Keď bol dospelý, stal sa z neho úspešný...

More

Lienky a ciele

Lienky a ciele

S deťmi sme si vytýčili CIEĽ nášho cvičenia : malým krúžkom sa trafiť na cieľ – veľký farebný plastový kruh. Naša stratégia : – rozhovor o...

More