Záchranná akcia

Každé dieťa si vybralo jednu obľúbenú hračku, ktorú neskôr každý vložil do spoločného vreca. Toto vrece nám vzala zlá čarodejnica. Aby deti...

More

Naše ciele

Naše ciele

V rannom kruhu sme sa s deťmi rozprávali o tom, čo znamená pojem CIEĽ a prečo je dobré a dôležité usilovať sa o splnenie svojich cieľov. Povedali...

More

Šikovná Lienka

Šikovná Lienka

V rámci štafetových hier nestačí len napríklad dobre bežať. Ak chceme dosiahnuť dobrý výsledok, je potrebná dokonalá súhra a spolupráca všetkých...

More

Šťastný hrad

Šťastný hrad

V úvode si deti vypočuli motivačný príbeh o Jankovi, ktorý si dával ciele a bol šťastný keď ich dosiahol. Keď bol dospelý, stal sa z neho úspešný...

More

Lienky a ciele

Lienky a ciele

S deťmi sme si vytýčili CIEĽ nášho cvičenia : malým krúžkom sa trafiť na cieľ – veľký farebný plastový kruh. Naša stratégia : – rozhovor o...

More

Dobré skutky

S deťmi sme sa rozprávali, čo dobré od rána, príp. v predchádzajúce dni urobili – pre druhých alebo pre seba. Potom sme sa hrali situačné...

More

Dobrý skutok

Dobrý skutok

S deťmi sme sa rozprávali o tom ,čo robili dnes a v predchádzajúce dni doma alebo v škôlke. pokúsili sa zhodnotiť ktoré konanie bolo dobré –...

More