Pozitívne myslenie a teória flow v ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci

Koniec novembra sa niesol v znamení stretnutia koordinačného tímu programu vyučovania šťastia – Hodina šťastia v ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci podľa modelu, ktorý je realizovaný na maďarských školách. Ambíciou pilotnej školy na Slovensku je overiť úspešnosť programu v podmienkach našich škôl. Program vychádza z pozitívnej psychológie. V maďarských vzdelávacích inštitúciách sa realizuje od roku 2014 spolu s 3700 pedagógmi, psychológmi a viac ako 60 000 deťmi. Program na základe prísnych vedeckých kritérií pozostáva z 10 postupne na seba viazaných tém, ktoré postupne oboznamujú deti s rôznymi zložkami a podmienkami šťastia.

Medzi významnými psychológmi, ktorí sa zaoberali pozitívnym myslením a skúmali ho aj vedecky patria Martin Seligman, Ed Diener, Mihály Csíkszentmihályi, Barbara Fredricksonová, Sonja Lyubomirsky. Tajomstvom šťastia je FLOW – tvorcom teórie prúdenia je Mihály Csíkszentmihályi. Flow je taký stav, keď sa človek úplne ponorí do tej činnosti, ktorú robí, „je základom dokonalého zážitku, čiže jav, keď sa pri činnosti tak uvoľníme a rozviažeme, že všetko ostatné popri tom stráca význam, zážitok si naplno užijeme a v aktivite, ktorú robíme, chceme za každú cenu pokračovať výlučne iba pre samotnú aktivitu.“

Stretnutie v ZŠ M.R. Štefánika sa uskutočnilo za účasti Bella Bagdi, ktorá je predsedníčkou nadácie Svet je s tebou lepší (Maďarsko), vedenia školy, odborníkov Centra pedagogicko-psychologickej poradne, niektorých pedagógov, aj samotných žiakov. V dopoludňajšom programe vystúpili žiaci, ktorí realizujú program od školského roku 2017/2018, následne nasledovalo predstavenie programu a diskusia ku koordinačno-hodnotovým veciam zabezpečenia programu.

Hoci program školskej a rovesníckej mediácie pracuje s konfliktnými situáciami, rieši záťaže, napätia a stresové situácie z pohľadu žiakov aj učiteĺov, vhodne dopĺňa vyučovanie šťastia tým, že učí deti spracovať aj nepríjemné životné situácie s pozitívnym záverom pri zachovaní kritického myslenia. Podpora programu je preto len prirodzenou súčasťou vyústenia spolupráce.

www.skolska-mediacia.sk