Human relationships

Human relationships

Dve hodiny konverzácie v anglickom jazyku v triede siedma A boli venované téme medziľudských vzťahov. Žiaci diskutovali o tom, aké sú vzťahy medzi ľuďmi, aké sú možnosti riešenia konfliktov, čo sú príčiny nefunkčných vzťahov a aké sú postoje ľudí a spoločnosti k bezdomovcom, Rómom, ľuďom na vozíčku a iným skupinám. Koniec hodiny bol venovaný ľudským vlastnostiam a hodnotám, ktoré sú vo vzťahoch najdôležitejšie.
Mgr. Katarína Sroková

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *