VYUČOVACIE HODINY ŠŤASTIA METÓDAMI POZITÍVNEJ PSYCHOLÓGIE

Poslaním vyučovacích hodín šťastia je poskytnutie metodickej pomoci k rozvíjaniu schopnosti prežívať šťastie u detí v materských, základných a stredných školách na základe výsledkov pozitívnej psychológie.

VYBER SI!

Naše programy sme vypracovali pre viaceré vekové kategórie, poskytujeme teda individuálne vyučovacie materiály.

4-6 rokov

age_4-6

Učiteľkám MŠ, vychovávateľom, rodičom

6-10 rokov

age_6-10

Učiteľkám MŠ, vychovávateľom, pedagógom, školským psychológom

10-14 rokov

age_10-14

Pedagógom, vychovávateľom, školským psychológom

14-20 rokov

age_14-20

Pedagógom, vychovávateľom, školským psychológom

Žiaci so ŠVVP

age_learningdisabilities

Učiteľkám MŠ, vychovávateľom, pedagógom, školským psychológom

Práce žiakov

studentsworks

Nahrávanie úloh realizovaných na vyučovacích hodinách šťastia

AKO TO FUNGUJE?

b_signup

1

Registruj sa  do Programu vyučovania šťastia

b_download

2

Stiahni si vyučovacie materiály pre vyučovacie hodiny šťastia (teoretické pozadie, scenár, úlohy)

b_teach

3

Realizuj hodiny na základe pomocných materiálov

b_upload

4

Nahraj foto alebo video, alebo akýkoľvek zážitok z práce detí

b_happyschoolquality

5

Zabojujte o získanie titulu Šťastná škola

b_research

6

Zúčastni sa na našich výskumných programoch

b_training

7

Zúčastni sa na našich vzdelávaniach

b_trainer

8

Staň sa aj Ty trénerom vyučovania šťastia

Do programu je zapojených viac ako 1 100 inštitúcií

Na našich vyučovacích hodinách šťastia sa zúčastňuje 100 000 detí v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku , Chorvátsku, na Slovensku a Ukrajine.

Organizácia IWEN (International Well-being Education Network – Medzinárodná vzdelávacia sieť blahobytu) začala realizovať svoje vyučovacie hodiny šťastia v maďarských vzdelávacích inštitúciách v roku 2014 a v súčasnosti je do programu zapojených 1 100 inštitúcií  a preto môže byť s programom oboznámených viac ako 100 000 detí.

Účinnosť progamu v školských rokoch 2015/16, 2016/17 skúmala Výskumnícka skupina pozitívnej psychológie Univerzity Eötvös Loránd Tudományegyetem v Budapešti. Podľa získaných výsledkov výskumu vyučovacie hodiny šťastia prispievajú k pozitívnemu psychickému vývoju a blahobytu študentov a rozvíjajú aj ich kreativitu.

NAHLIADNI DO ATMOSFÉRY VYUČOVACÍCH HODÍN ŠŤASTIA IWEN!

Nahliadni do vyučovacích hodín šťastia! Máme okolo desaťtisíc článkov, fotografií, videí, z ktorých niektoré aj zdieľame.

studentworks209

studentworks173

studentworks136

studentworks110

studentworks24

studentworks37

VEDÚCI PROGRAMU

BAGDI BELLA

predsedníčka Nadácie Svet je s tebou lepší,
zakladateľka IWEN Happiness Lessons,
spisovateľka, motivačná hovorkyňa a speváčka rozvoja osobnosti

PROF. OLÁH ATTILA

vedecký odborný garant IWEN Happiness Lessons
vedúci Laboratória pozitívnej psychológie univerzity ELTE
univerzitný profesor
predseda Maďarského psychologického spolku

PROF. DR. BAGDY EMŐKE

emeritná a univerzitná profesorka
klinická psychologička
európska výcviková terapeuka

„Podľa plánovaných meraní účinnosti vyučovacích hodín šťastia aktivity týchto hodín zvyšujú sebavedomie, vytrvalosť, pomáhajú zlepšiť koncentráciu, rozvíjajú divergentné myslenie a kreativitu. Vyučovacie hodiny šťastia v rámci rozvojových programov by sa mali stať súčasťou školstva a vzdelávania dospelých.”

Prof. Oláh Atilla, vedúci výskumníckej skupiny pozitívnej psychológie univerzity ELTE

Správy