VYUČOVACIE HODINY ŠŤASTIA METÓDAMI POZITÍVNEJ PSYCHOLÓGIE

Poslaním vyučovacích hodín šťastia je poskytnutie metodickej pomoci k rozvíjaniu schopnosti prežívať šťastie u detí v materských, základných a stredných školách, ktorá je budovaná na základe výsledkov pozitívnej psychológie.

VYBER SI!

Naše programy sme vypracovali pre viaceré vekové kategórie, poskytujeme teda individuálne vyučovacie materiály.

4-6 rokov

age_4-6

Učiteľkám MŠ, vychovávateľom, rodičom

6-10 rokov

age_6-10

Učiteľkám MŠ, vychovávateľom, pedagógom, školským psychológom

10-14 rokov

age_10-14

Pedagógom, vychovávateľom, školským psychológom

14-20 rokov

age_14-20

Pedagógom, vychovávateľom, školským psychológom

Žiaci so ŠVVP

age_learningdisabilities

Učiteľkám MŠ, vychovávateľom, pedagógom, školským psychológom

Práce žiakov

studentsworks

Nahrávanie úloh realizovaných na vyučovacích hodinách šťastia

AKO TO FUNGUJE?

b_signup

1

Registruj sa zadarmo do Programu vyučovania šťastia

b_download

2

Stiahni si vyučovacie materiály pre vyučovacie hodiny šťastia (teoretické pozadie, scenár, úlohy)

b_teach

3

Realizuj hodiny na základe pomocných materiálov

b_upload

4

Nahraj foto alebo video, alebo akýkoľvek zážitok z práce detí

b_happyschoolquality

5

Zabojujte o získanie titulu Šťastná škola

b_research

6

Zúčastni sa na našich výskumných programoch

b_training

7

Zúčastni sa na našich vzdelávaniach

b_trainer

8

Staň sa aj Ty trénerom vyučovania šťastia

Do programu je zapojených viac ako 3700 pedagógov

Na našich vyučovacích hodinách šťastia sa zúčastňuje 60 000 detí v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku , Chorvátsku, na Slovensku a Ukrajine.

Organizácia IWEN (International Well-being Education Network – Medzinárodná vzdelávacia sieť blahobytu) začala realizovať svoje vyučovacie hodiny šťastia v maďarských vzdelávacích inštitúciách v roku 2014 a v súčasnosti tieto hodiny vyučuje 3700 pedagógov, psychológov, a preto môže byť s programom oboznámených viac ako 60 000 detí.

Účinnosť progamu v školských rokoch 2015/16, 2016/17 skúmala Výskumnícka skupina pozitívnej psychológie Univerzity Eötvös Loránd Tudományegyetem v Budapešti. Podľa získaných výsledkov výskumu vyučovacie hodiny šťastia prispievajú k pozitívnemu psychickému vývoju a blahobytu študentov a rozvíjajú aj ich kreativitu.

NAHLIADNI DO ATMOSFÉRY VYUČOVACÍCH HODÍN ŠŤASTIA IWEN!

Nahliadni do vyučovacích hodín šťastia! Máme okolo desaťtisíc článkov, fotografií, videí, z ktorých niektoré aj zdieľame.

studentworks209

studentworks173

studentworks136

studentworks110

studentworks24

studentworks37

VEDÚCI PROGRAMU

BELLA BAGDI

predsedníčka Nadácie Svet je s tebou lepší,
zakladateľka IWEN Happiness Lessons,
spisovateľka, motivačná hovorkyňa a speváčka rozvoja osobnosti

PROF. ATTILA OLÁH

vedecký odborný garant IWEN Happiness Lessons
vedúci Laboratória pozitívnej psychológie univerzity ELTE
univerzitný profesor
predseda Maďarského psychologického spolku

PROF. DR. EMŐKE BAGDY

emeritný profesor
univerzitný profesor
klinický psychológ
európsky výcvikový terapeut

„Podľa plánovaných meraní účinnosti vyučovacích hodín šťastia aktivity týchto hodín zvyšujú sebavedomie, vytrvalosť, pomáhajú zlepšiť koncentráciu, rozvíjajú divergentné myslenie a kreativitu. Vyučovacie hodiny šťastia v rámci rozvojových programov by sa mali stať súčasťou školstva a vzdelávania dospelých.”

Prof. Attila Oláh, vedúci výskumníckej skupiny pozitívnej psychológie univerzity ELTE

Správy