Pilotná škola na Slovensku:

ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec

Škola realizuje od školského roka 2017/2018 Program vyučovania šťastia a nesie titul Šťastná škola, viac tu >>

Ambasádorky programu na Slovensku:

Mgr. Dušana Bieleszová, mediátorka
Petra Kaločajová, psychologička

Webová stránka: www.hodinastastia.sk (slovenská stránka projektu)

Email: hodinastastiask@gmail.com

Facebook: Hodina šťastia

Zodpovedné osoby:

Ing. Agnesa Setničková, garantka a koordinátorka programu
Mgr. Gabriela Aláčová, koordinátorka programu

 


 

International Connections

The World is Better With You Foundation
Address:
 H-1145 Budapest, Columbus u. 37., Hungary
E-mail: info@iwenhappinesslessons.com