VYTVOR ZMENU V ŽIVOTOCH DETÍ!

Daruj darček nádeje budúcej generácii!

Zmeniť svet dokážeme len vtedy, ak budúcu generáciu budeme vychovávať k šťastiu, tolerancii a empatii.

V našej spoločnosti chýba dostatočné množstvo láskavosti, skutočná radosť, empatia a úprimná starostlivosť o blahobyt ostatných.

Viacerí ľudia majú podobný názor.

Treba učiť základné ľudské hodnoty, tie, ktoré sú v srdciach všetkých.

Patríme ku generácii, ktorá formuje budúcnosť ľudstva.

Musíme naučiť mladých, čo je šťastie a zdroj spokojnosti.

Vyučovacie hodiny šťastia sú dôležitou súčasťou tohto procesu, aby pomohli čo najviac ľuďom odovzdať odkaz láskavosti a radosti.

Spoločnými silami a víziou, ktorá uprednostňuje záujmy celého ľudstva môžeme dosiahnuť, že svet bude pre budúcu generáciu lepším miestom.

Pomôž nám šíriť dobrú správu lásky, šťastia, láskavosti, tolerancie a empatie v Európe!
Create Change!

Aj ty môžeš prispieť k tomu, aby bol svet šťastnejším a láskavejším miestom.

Vyučovacie hodiny šťastia sme odštarovali v roku 2014 v Maďarsku, jeho program sme vypracovali každý mesiac a vypracované vedomosti sme zadarmo odovzdávali učiteľom a rodičom, aby sa naše deti mohli učiť o šťastí.

Po troch rokoch vidíme, že k dosiahnutiu želaného efektu vyučovací materiál, ktorý je možný stiahnuť z internetu nestačí.

Pedagógovia a rodičia nás žiadali o to, aby sa mohli zúčastniť na rôznych vzdelávaniach. Prišli na to, že najlepšie pomôžu našim deťom vtedy, ak sa budú vzdelávať a rozvíjať v tejto téme.

Naším úžasným sponzorom je Eurofamily, ktorý podporuje každodennú činnosť našej nadácie a vďaka ktorému sme sa mohli stať nadáciou.

Potrebujeme aj ďalšiu podporu k dosiahnutiu nasledovných cieľov:

1Uskutočniť vzdelávanie pre pedagógov a rodičov.
2Realizovať aktivity, vzdelávacie programy pre deti, tínedžerov.
3Postupne rozvíjať vyučovanie hodiny šťastia. V súčasnosti sa nám podarilo vypracovať vyučovací materiál na jeden školský rok pre materské školy, základné školy, stredné školy a pre žiakov so ŠVVP.
4Plánujeme založiť špeciálnu študovňu, ktorá by bola jedinečnou príležitosťou v Maďarsku, a kde by sa tradičné vyučovanie spojilo s pozitívnou psychológiou. V tejto oblasti sme jedinečnými predstaviteľmi tohto nového pozitívneho vzdelávania.
5Chceli by sme, aby sme mali vlastné vzdelávacie centrum, kde by sa mohli školy, rodiny a deti vzdelávať a rozvíjať pomocou metód pozitívnej psychológie.

Daruj darček nádeje budúcej generácii!

Prispej cez PayPal

Darovať príspevok na rozvoj vyučovacích hodín šťastia môžete kliknutím na ikonku PayPal. Nepotrebuješ prístup k použitiu PayPal, nakoľko aplikáciu je možné použiť aj pomocou kreditnej a debetnej karty.Podpor nás bankovým prevodom

Môžeš nás podporiť aj bankovým prevodom. Naše bankové údaje:
Bankový účet:
IBAN: HU71 1171 4013 2000 1481 0000 0000
SWIFT code: OTPVHUHB
Názov inštitúcie:
The World is Better With You Foundation
Adresa: H-5700 Gyula, Jász Lukács 3., Maďarsko

Contact us!

We would be glad to hearing from you!

Please, contact us here: info@iwenhappinesslessons.com

 

Ďakujeme za Tvoj príspevok aj v mene budúcich detí!

Svet je s Tebou lepší!

Bella Bagdi
President of IWEN and The World is Better With You Foundation

donate_girl