vzťahy

vzťahy

Keďže hlavnou témou tohto mesiaca bola starostlivosť o vzťahy , rozhodli sme sa ich upevniť najbližšou činnosťou pre všetkých žiakov, a to športom. Zorganizovali sme volejbalový turnaj medzi našou triedou 6.A ( v ktorej som triedna ) a susednou triedou 5.A. Myslíme si, že táto činnosť upevňuje vzájomné vzťahy, a to hlavne kamarátstvo, pretože pri nej sa musí každý spoliehať nie len na seba, ale aj na ostatných. Počas celého zápasu bola atmosféra veselá, spontánna a každý z nej odchádzal v dobrej nálade.

More images

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *