Manažment školy | Tajomstvo sťastia je flow

Rozhovor s Bellou Bagdi, predsedníčkou nadácie Svet je s tebou lepší a motivátorkou programu vyučovania šťastia v Maďarskej republike

Vyučovacie hodiny šťastia v Maďarskej republike na základe výskumov Martina Seligmana, otca pozitívnej psychológie a profesorky Psychologického inštitútu z Kalifornie Sonji Lyubomirskej odštartovala Bella Bagdi, predsedníčka nadácie Svet je s tebou lepší, motivátorka programu vyučovania šťastia v Maďarskej republike. Program na základe prísnych metodických a výskumných výsledkov pozostáva z 10 postupne na seba viazaných tém pre deti materských, základných a stredných škôl, ktoré postupne oboznamujú deti s rôznymi zložkami a podmienkami šťastia.