NAŠE PRÍBEHY

jvav_team_ourstory

Srdečne Ťa pozdravujem!

Volám sa Bella Bagdi a som predsedníčkou Nadácie Svet je s tebou lepší, vedúcou Inštitúcie šťastia v Maďarsku a medzinárodnej inštitúcie Well-being Education Network (Iwen), ďalej zakladateľkou, ktorá vysnívala a odštartovala vyučovacie hodiny šťastia v školských inštitúciách.

Na zemi žije viac ako 7 miliardov ľudí, z ktorých sa nikto nechce trápiť, mať problémy. Napriek tomu je vo svete veľa problémov a trápenia, čo väčšinou zapríčiňujeme my.

Som presvedčená o tom, že sme všetci zodpovední za to, aby sme urobili svet šťastnejším.

Problémom je, že náš svet a naše školstvo sa sústreďujú iba na vonkajšie a hmotné hodnoty. Nestaráme sa o vnútorné hodnoty. Tí, ktorí absolvujú takéto vzdelávanie budú žiť svoj život zameraný na získavanie hmotných statkov a tým vznikne konzumná spoločnosť.

Materiálne statky neprinášajú pre náš svet pokoj a mier, ani zdroj telesného zdravia sa nenachádza vonku ale vo vnútri tela.

Človek sa dožíva zvyčajne nanajvýš 100 rokov.

Ak ten čas využijeme iba na to, aby sme vyrobili čo najviac problémov, náš život sa stane zbytočným.

Sme iba hostia na tejto zemeguli, a preto musíme múdro hospodáriť s našimi dňami, aby sme urobili svet lepším pre každého.

Napríklad tým, že sa naučíme ako byť šťastným a sprostredkujeme to ľuďom, na ktorých vplývame.

Vysnívanie šťastnejšej budúcnosti

Jedného dňa som si predstavila, ako by vyzerala šťastnejšia budúcnosť …

Bol to vznešený pocit, vidieť budúcnosť, kde ľudia mladej, strednej a staršej generácie žijú plnohodnotný život, poznajú svoje ciele a možnosti, ľahko prekonávajú každodenné tažkosti, všímajú si každodenné radosti, vedia v sebe a aj v medziľudských vzťahoch udržať vnútornú harmóniu a nekonajú iba pre vlastný úspech, ale berú na seba zodpovednosť, aby svojím myslením a prácou urobili svet lepším. Predstavila som si, že láska, pomoc ostaným, odpustenie a vďačnosť sú súčasťou každého dňa a ľudia schopní prežívať šťastie šíria okolo seba mier.

Prišla som na to, že ľudia, ktorí by mohli žiť takú budúcnosť, dnes sedia v školských laviciach. Dostávajú síce veľa užitočných vedomostí, ale treba ich pripraviť aj na to, aby sa stali hrdinami vlastného života! V roku 2014 som preto odštartovala Program vyučovania šťastia.

Vyučovacie hodiny šťastia sú začiatkom šťastnejšej, krajšej a udržateľnejšej spoločnosti. Pri myslení na túto budúcnosť by sme sa mali sústrediť na to, ako vytvoriť novú generáciu s nasledovnými hodnotami: láska, tolerancia, šťastie, empatia a starostlivosť o ostatných. Kľúč k tomu je vzdelávanie.

To, že Program vyučovania šťastia mohol odštartovať, a že sa tak úspešne rozvíja a rastie je zásluhou obetavej práce mnohých ľudí, za čo im všetkým ďakujem!

Ďakujem svojim kolegom a našim sponzorom, ďakujem každému pedagógovi, riaditeľovi, odborníkovi a rodičovi, ktorý pomohol odštartovať vyučovacie hodiny šťastia. Ďakujem všetkým, ktorí sú súčasťou nášho zázraku, v ktorom sa už kocháme od roku 2014.

Ako sa odštartoval program vyučovania šťastia?

V roku 2012 som vypracovala a otestovala 15 týždňový program šťastia s počtom 500 účastníkov a na základe získaných skúseností som v roku 2014 odštartovala 10 mesačný bezplatný Program šťastia pre dospelých. Do programu sa zapojili aj pedagógovia, ktorí navrhli, že by bolo dobré vypracovať tento program aj pre deti. Odborníci dobrovoľne ponúkli svoju pomoc a postupovali sme z mesiaca na mesiac. Naša snaha priniesla neočakávaný úspech. V súčasnosti  je do programu zapojených viac ako 100 000 žiakov.

Kedy sa program odštartoval?

V septembri 2014.

V súčasnosti je do programu zapojených viac ako 7 000 pedagógov.

Nad programom prijala záštitu

Prof. Dr. Bagdy Emőke
emeritná a univerzitná profesorka
klinická psychologička
európska výcviková terapeutka

Odborný garant programu

Prof. Dr. Attila Oláh

vedecký odborný garant IWEN Happiness Lessons
vedúci Laboratória pozitívnej psychológie univerzity ELTE
univerzitný profesor
predseda Maďarského psychologického spolku

Vedecké skúmanie účinnosti programu

Účinnosť programu vedecky skúmala Výskumnícka skupina pozitívnej psychológie univerzity ELTE v rokoch 2015-2016.

„Podľa plánovaných meraní účinnosti vyučovacích hodín šťastia aktivity týchto hodín zvyšujú sebavedomie, vytrvalosť, pomáhajú zlepšiť koncentráciu, rozvíjajú divergentné myslenie a kreativitu.

Na hodinách vyučovania šťastia deti prežívajú viac zážitkov flow ako na tradičných vyučovacích hodinách (matematika, literatúra, technika). Dôkazy meraní o tom, že sa vyučovacie hodiny šťastia dajú odučiť a úzke súvislosti medzi pojmami šťastie, mentálna hygiena, globálny blahobyt upriamia pozornosť, že metodika, stratégia a technika vyvolávania pozitívnych zážitkov v rámci rozvojových programov by mali byť súčasťou školstva a vzdelávania dospelých.”

Prof. Attila Oláh

Projekt Šťastná škola

Vyzvanie pre projekt Šťastná škola sme vypísali v roku 2016 pre školské zariadenia a inštitúcie. Dôležitou podmienkou je zabudovanie projektu do školského vzdelávacieho programu. V súčasnosti je členom siete Šťastná škola 1300 inštitúcií.

O získanie titulu Šťastná škola pre školský rok 2019/2020 je možné uchádzať sa tu >>

Odborné knihy pre vyučovanie šťastia

Odborné knihy vyučovania šťastia pre pedagógov a rodičov vyšli v roku 2015 v jazyku maďarskom, v roku 2018 v anglickom.

Mapa šťastia v Maďarsku

Spolu s členmi Výskumníckej skupiny pozitívnej psychológie univerzity ELTE (Prof. András Vargha, Márta Csengődi), s vedúcim skupiny Prof. Attilom Oláhom a so spolupracovníkmi Nadácie Svet je s tebou lepší sme v mesiacoch máj-jún 2016 zisťovali pomocou vyplnenia internetových, psychometricky hodnoverných dotazníkov úroveň šťastia obyvateľstva v Maďarsku a podľa získaných výsledkov sme nakreslili mapu šťastia. Dotazník vyplnilo 5332 ľudí.

Analýza súvislostí poukazuje na to, že mentálne zdravie úzko súvisí s globálnym balhobytom, schopnosťou bojovať, stratégiami udržania šťastia, pomermi medzi každodenne prežívanými pozitívnymi a negatívnymi zážitkami a mierou úrovne šťastia. To, že aký bohatý repertoár stratégií na udržanie šťastia a schopnosti bojovať majú ľudia, určuje v prvom rade formovanie šťastia a mentálneho zdravia popri materiálnom blahobyte.

Podľa našich výsledkov iba 12,3% testovaného obyvateľstva v Maďarsku sa nachádza v stave úplného mentálneho zdravia, čo pozitívna psychológia nazýva ako fázu prekvitania. V Dánsku je to 40,6% obyvateľstva, vo Švajčiarsku 30,2% a v Rakúsku 27,6%. Preto rozšírenie vyučovania šťastia môže byť dôležitým krokom k tomu, aby čím viac percent obyvateľstva dosiahlo stav optimálneho mentálneho zdravia.

Optimizmus sa dá učiť a naučiť!

Martin Seligman, svetový výskumník šťastia, a významná osobnosť pozitívnej psychológie tvrdí, že optimizmus sa dá učiť a naučiť sa.

Bolo by veľmi dôležitým krokom zaviesť aktivity rozvíjajúce schopnosť prežívať šťastie do školských zariadení a iných inštitúcií vzdelávania.

Usilujeme sa, aby sa do Programu vyučovania šťastia zapojilo čo najviac detí na celom svete, aby mohli pre seba a pre budúcu generáciu vytvoriť radostnejšiu a šťastnejšiu budúcnosť.

Pomôž nám šíriť dobrú správu lásky, šťastia, láskavosti, tolerancie a empatie v Európe!

Aj ty môžeš prispieť k tomu, aby bol svet šťastnejším a láskavejším miestom.

Ak si učiteľ, alebo školský psychológ, alebo iný odborný zamestnanec a chcel by si rozvíjať schopnosť prežívať šťastie u dieťaťa, je dôležité, aby si si uvedomil, že vykonávaš zodpovednú prácu pre vznik lepšieho ľudstva.

Ak sa chceš stať súčasťou nášho tímu klikni sem >>

Ak máš možnosť podporiť naše poslanie, klikni sem >>

Ak môžeš pomôcť pri vydávaní našich publikácií, alebo by si sa dobrovoľne a rád pripojil k nášmu tímu, kontaktuj nás tu: info@iwenhappinesslessons.com

I am looking forward to hearing from you!

Netrpezlivo očakávam, aby si sa nám ozval!

Ďakujem za Tvoj čas na prečítanie nášho príbehu!

Nech Ťa čaká zo všetkého to najlepšie!

Svet je s Tebou lepší!

Bella Bagdi

bella_jvav2