happyplanet

„Zdravie je stav úplného telesného, psychického a sociálneho blahobytu…”- určila definíciu zdravia Zdravotnícka svetová organizácia v roku 1948. V súčasnej dobe čoraz viac rodičov a inštitúcií prichádza nato, akú významnú úlohu má vo vzdelávaní detí pocit blahobytu.

gowiththeflow-lead

„Nájdime, čo je pre nás šťastie, a tým si uvedomujeme, čo je zmyslom života.”
Mihály Csíkszentmihályi, známy s teóriou prúdenia, otec teórie „flow”.

kepesvagy

Väčšina z nás si myslí, že vieme, čo znamená Šťastie, ale vieme, aké sú najdôležitejšie prvky? Martin Seligman model teoretického šťastia pomáha pochopiť, ako sa dá dosiahnuť život šťastie plný šťastia.

learhowtobehappy-lead

Naučte sa byť šťastný. – Toto tvrdenie môžeme im ďakovať! Tí veľkí pozitívni psychológovia, ktorí spoznali, že sa šťastie dá naučiť, ktorí tvrdo pracovali množstvom výskumov preto, aby získali viac praktického usmernenia na dosiahnutie spokojného, naplneného života.

thinkpositive

Čo je pozitívna psychológia? Ak narazíte na tento termín, určite Vás napadne jeden smajlík a možno si myslíte, že táto disciplína môže byť len pozitívnym testom. Všetko, čo prináša radosť a šťastie nášmu životu. V skutočnosti je tento obrázok viac podfarbený ako znak smajlíka.

miaboldogsag

Happiness is probably one of the most difficult emotions to define and grasp. Its interpretation varies from culture to culture, era to era, and nation to nation.

education_thenandnow_5

Šťastie pre každého človeka je ako balzam, je jeho duševné blaho, vnútorná hnacia sila, základ kreativity, je hnacím motívom jeho skutkov a skutočný zmysel jeho života. Detské šťastie vytvára budúcnosť, lebo ten, kto žije šťastne už ako dieťa, skôr objaví zmysel života, má ciele, je pripravený k činu, je temperamentný a nadšene sa vrhá do života. Výchova k šťastiu nie je jednoducho cieľ, ale je to misia: pre rodičov, pre učiteľov v materskej škôlke, pre učiteľov, pre štát….!

sayiamhappy_1

Neexistuje žiadny dokonalý, bezproblémový život, v bezproblémovej dobrote by telo zmäklo a myseľ by padla. Život si nie tí užívajú, ktorí majú zo všetkého to najlepšie, ale tí, ktorí vedia urobiť to najlepšie z toho, čo majú.

Positive Pedagogy combines the science of happiness with traditional education.

9_learning

Psychology has been dealing with human behavior for quite a long time, but it has been focusing on researching the factors that make people happy for only a short period of time.

Teaching happiness is possible, owing to the results and findings of positive psychology, and can be introduced to all age groups at educational institutions. Using positive psychology approaches will engage children and young people very fast.