Šťastná škôlka v čase ,,karantény

Šťastná škôlka v čase ,,karantény

ŠŤASTNÁ ŠKOLA V ČASE ,,KARANTÉNY“
Vďaka našej pani riaditeľke sme aj napriek zatvoreniu základnej a materskej školy mohli pokračovať v kontakte s deťmi formou online vzdelávania. S rodičmi sme komunikovali formou mailov a s deťmi cez videohovor. Témam ŠŤASTNEJ ŠKOLY sme sa preto mohli venovať naďalej.
MAREC- RADOSŤ Z MALIČKOSTÍ
Zo dňa na deň sa brány našich škôl zatvorili kvôli vírusu a deti zostali doma. Sprostredkovateľmi medzi nami a deťmi boli ich rodičia, ktorým sme zasielali maily s úlohami a aktivitami pre deti. Rodičia nám následne posielali spätnú väzbu formou fotografií splnených aktivít. Jednou z aktivít bolo namaľovať na okno dúhu. Namaľovanie dúhy bola maličkosť, ktorá priniesla radosť a úsmev na tvári nielen domácim a deťom, ale aj cudzím ľuďom, ktorí prechádzali popod okná. Určite to bol pre deti zážitok, pretože mohli maľovať na netradičný materiál- čisté sklo 🙂

More images