Záchranná akcia

Každé dieťa si vybralo jednu obľúbenú hračku, ktorú neskôr každý vložil do spoločného vreca. Toto vrece nám vzala zlá čarodejnica. Aby deti získali hračky späť, museli prejsť dlhú cestu až k príbytku čarodejnice. Cesta to nebola vôbec ľahká, čakala ich prekážková dráha a museli zdolať visutý most, preskákať cez rieku, podliezť cez jaskyňu, preliezť vysokú skalu a rôzne iné nástrahy. Keďže u nás v MŠ sú všetky deti veľmi šikovné a odvážne, všetkým sa podarilo svoje hračky zachrániť. Následne sme sa spoločne porozprávali o pocitoch, ktoré pri záchrane hračiek deti prežívali. Deti rozprávali ako sa cítili, keď im čarodejnica hračky vzala, aké mali pocity, keď ich museli vyslobodiť a či cítili strach. Každý ukázal na tele, kde cíti strach, lásku a povedali sme si aj ako sa strach prejavuje a ako môžeme proti nemu bojovať. Na záver sa deti veľmi tešili, že majú hračky šťastne pri sebe a mohli sa s nimi pohrať.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *