Môj hrdina

Môj hrdina

Na začiatku hodiny šťastia sme sa so žiakmi porozprávali o problémoch ,ktoré u nich nastali a ako ich vyriešili . Napísali sme si na tabuľu ,čo...

More

Vyznanie

Vyznanie

V úvode sme sa so žiakmi rozprávali o vzťahoch v triede. S deťmi sme sa rozprávali nielen o dobrých skúsenostiach so spolužiakmi ale aj o tom...

More

Deň optimizmu

Deň optimizmu

Hodina šťastia plná optimizmu sa v utorok premenila na Deň šťastia. Žiaci boli prezlečení do masiek a počas dňa mali spĺňať rôzne úlohy / čítali...

More