Ježkovia vďačnosti

Ježkovia vďačnosti

V úvode sme sa so žiakmi pomocou interaktívnej tabuli a mnou vypracovanej prezentácie porozprávali , čo je to vďačnosť a ako môžeme spraviť niekomu lepší deň , keď sa mu poďakujeme aj za maličkosť. V hlavnej časti hodiny sme si pripravili Ježkov vďačnosti. Žiaci si ježka vyfarbili a na jedno jabĺčko napísali za čo sú v živote vďační . Na druhé jabĺčko napísali za čo sú vďační svojmu spolužiakovi a jabĺčka si spoločne medzi sebou vymenili napr. Peťko, som Ti vďačný za to, že si mi pomohol . V závere hodiny šťastia sme si Ježkov vďačnosti zavesili do triedy a vytvorili sme si tak aj krásnu jesennú výzdobu.
Využitie v praxi : Žiaci po hodine šťastia išli autobusom na plavecký výcvik a pánovi šoférovi poďakovali , že ich odviezol do školy a zapriali mu pekný deň.

More images

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *