Môj hrdina

Môj hrdina

Na začiatku hodiny šťastia sme sa so žiakmi porozprávali o problémoch ,ktoré u nich nastali a ako ich vyriešili . Napísali sme si na tabuľu ,čo môže naše problémy vyriešiť. Nasledovala samostatná práca ,kde si deti napísali na koho sa vedia spoľahnúť a kto sa vie na nich spoľahnúť. Prevažne napísali viac mien na stranu,kto sa vie na nich spoľahnúť. Posledna úloha bola vytvoriť vlastný komiks. Žiaci vytvorili skupiny a tvorili komiks o vlastných hrdinoch ,ktorí úspešne prekonali rôzne prekážky.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *