Vyznanie

Vyznanie

V úvode sme sa so žiakmi rozprávali o vzťahoch v triede. S deťmi sme sa rozprávali nielen o dobrých skúsenostiach so spolužiakmi ale aj o tom akoby sme sa mali správať,ak spravíme chyby a niekomu ňou ublížime. So žiakmi sme si vysvetlili slovo empatický. Po rozhovore mali žiaci urobiť darček svojmu spolužiakovi a spolužiačke. Na list nakreslili obrázok a napísali ,čo si na spolužiakovi / spolužiačke cenia. Na konci hodiny si listy vymenili. Žiaci sa milým odkazom od spolužiakov veľmi tešili a s úsmevom si ich čítali. Takto si vytvorili milú spomienku na dlhé roky.

More images

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *