Zvládanie problémov

Zvládanie problémov

So žiakmi siedmeho ročníka sme sa v rámci hodiny ANJ porozprávali o problémoch mladých ľudí, rôznych problémoch týkajúcich sa školy, vzťahov či problémoch v rodinách. Deti sa zdôverili so svojimi problémami, spoločne sme hľadali spôsoby, ako jednotlivé situácie zvládnuť, ako sa ku problémom stavať a podobne. Pri tvorení príbehov k predloženému obrázku sme si zároveň precvičili minulé a budúce časy v angličtine a rozšírili slovnú zásobu.

More images

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *