Sport

Sport

Na hodinách ANJ sme sa s žiakmi 7.M triedy porozprávali o dôležitosti fyzickej aktivity pre zdravý vývin mladého človeka a pre život ľudí vôbec...

More

Forgiveness

Žiaci 7.M sa v rámci hodiny ANJ/ Hodiny šťastia zamysleli nad dôležitosťou odpustenia. Hodina mala formu konverzácie, kde si deti pospomínali na...

More

Naše ciele

Na hodinách ANJ sme sa so žiakmi šiesteho ročníka porozprávali o cieľoch a predstavách o budúcnosti, o dôležitosti vytyčovania si cieľov a o tom...

More