Spomienky motýlikov

Spomienky z hodín šťastia sme napísali na papiere a postavili sa na miesta, ktoré v nás vyvolávali nezabudnuteľné zážitky. Príjemné spomienky v nás vyvolávali pocit uspokojenia, nezabudnuteľné zážitky, radosť z každodenných vecí.Toto všetko sa nám v priebehu roka podarilo dosiahnuť vďaka úžasným hodinám šťastia, vďaka pani zástupkyni A. Setničkovej, pani riaditeľke G. Aláčovej, ktoré nám priniesli a podporujú nás v tomto programe. Ak máte pri sebe takýchto úžasných ľudí, vaše šťastie je trvalo udržateľné, ďakujeme a tešíme sa na ďalšie hodiny šťastia v školskom roku 2019/2020.