Vďačnosť

Vďačnosť

Prvú septembrovú hodinu šťastia sme venovali pozornosť téme „ Vďačnosť.“ Rozhodli sme sa, že vyjadríme vďačnosť niektorému zo svojich spolužiakov...

More