Skupinové riešenie problému

Skupinové riešenie problému

Žiaci boli rozdelení do skupín a každá skupina dostala návrh na komiks. každá skupina si napísala vlastný príbeh, ktorý vyjadrila aj v obrázkoch. Zaujímavé bolo, že žiaci písali aj smutné príbehy, ktoré aj končili smutne. Aj táto úloha prispela ku kritickému mysleniu žiakov.

More images

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *