Náš dom

Náš dom

Na triednickej hodine sme sa rozprávali o vzťahoch. Povedali sme si, že vzťahy treba budovať, chrániť, udržiavať, že pre dobré fungovanie musí byť...

More