Optimizmus

Optimizmus

Hodinu šťastia o téme optimizmus sme realizovali na hodine informatiky. Na začiatku hodiny deti ukázali svoj duševný stav, veselosť a smútok! Potom nasledovala súťaž v smiechu, ktorá trvala 3 minúty. Každé dieťa sa podarilo rozosmiať. Po súťaži sme sa porozprávali o tom, na čo všetko vplýva smiech, čo znamenajú pojmy optimizmus a pesimizmus, prečo je lepšie optimisticky vnímať svet, ako to prispieva k zvyšovaniu úrovne šťastia , aj o tom, že sa optimizmus dá naučiť! V druhej časti hodiny deti dostali za úlohu v programe Skicár porovnávať optimistov a pesimistov, čím si precvičili okrem vkladania, formátovania obrázkov a textov aj vlastnosti optimistov a pesimistov. V záverečnej časti deti opäť ukázali svoj duševný stav, veselosť! Z hodiny sme odchádzali všetci optimisticky naladení.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *