Spomalené zábery

Spomalené zábery

Na hodine šťastia žiaci 5. ročníka pomocou pohybov predviedli nejaký športový pohyb tak, ako keby účinkovali v spomalenom zábere. „Podľa...

More

Priateľstvo

Priateľstvo

Žiaci skupiny Slniečka sa aktívne zapojili do aktivít hodín šťastia aj v mesiaci november. Veľa sme sa rozprávali o význame medziľudských vzťahov...

More

Optimizmus

Optimizmus

Hodinu šťastia o téme optimizmus sme realizovali na hodine informatiky. Na začiatku hodiny deti ukázali svoj duševný stav, veselosť a smútok!...

More