Náramky priateľstva

Deti sedeli v kruhu a pýtali sa svojho suseda -„Kamarát, ako sa máš?“. Každý vyjadroval vlastnými slovami svoje aktuálne pocity, náladu – pre deti táto aktivita nebola nová, každodenne zaraďujeme počas dňa aktivity s prosociálnou tematikou, v ktorej deti vyjadrujú svoje pocity.
Rozprávali sme sa o priateľstve, kamarátoch, prečo je dôležité mať osobu, ktorej sa môžeme zdôveriť – aj deti, aj dospelí. Rozoberali sme aj situácie, keď medzi priateľmi môže vzniknúť konflikt, hľadali sme možné riešenia na vzniknuté konflikty.
Každý si zhotovil z výkresu náramok, vyfarbil ho podľa vlastných predstáv a podaroval ho svojmu kamarátovi.
Podávaním klbka vlny a slovným vyjadrením -„Páči sa mi na Tebe, že …“ sme vytvorili pavučinu priateľstva – táto aktivita bola tiež pre deti známa, poznali ju z minulosti.

More images

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *