Dobré skutky

S deťmi sme sa rozprávali, čo dobré od rána, príp. v predchádzajúce dni urobili – pre druhých alebo pre seba. Potom sme sa hrali situačné...

More