Dobré skutky

Aj táto téma na hodine angličtiny u žiakov vzbudila záujem a žiaci diskutovali o rôznych dobrých skutkoch, ktoré v živote vykonali,o podstate a...

More