Záchranná akcia

Každé dieťa si vybralo jednu obľúbenú hračku, ktorú neskôr každý vložil do spoločného vreca. Toto vrece nám vzala zlá čarodejnica. Aby deti...

More

Naše ciele

Naše ciele

V rannom kruhu sme sa s deťmi rozprávali o tom, čo znamená pojem CIEĽ a prečo je dobré a dôležité usilovať sa o splnenie svojich cieľov. Povedali...

More

Naša sieť

Naša sieť

S deťmi v triede žabiek sme sa rozprávali o našich kamarátstvach. Sadli sme si do kruhu a každé dieťa si vybralo kamaráta, ktorému hodilo klbko...

More

Pavučina

Pavučina

S deťmi z triedy žabiek (4-6ročné) z MŠ Brehy sme uskutočnili prvú aktivitu zameranú na tému vďačnosť. Keďže sú to ešte menšie deti, najskôr sme...

More