Naše ciele

Naše ciele

Žiaci druhého oddelenia ŠKD si vytýčili dva druhy cieľov.Ciele boli zamerané na kamarátstvo a rodinu.Ak deti splnili cieľ rybke vyfarbili plutvy...

More