Dobrý skutok-úsmev na tvári

Dobrý skutok-úsmev na tvári

Deti zo základnej školy Milana Rastislava Štefánika rozdávajú pomocou dobrých skutkov úsmev na tvári.
Deti robili dobré skutky v rôznych oblastiach. Vyrobili vianočné pozdravy pre seniorov v rámci aktivity Vianočná pošta pre seniorov a potešili seniorov v Bernolákove, zapojili sa do zbierky pre psí útulok,vyrobili vtáčie búdky a aj ich nezabudli prikŕmiť. Avšak každé dieťa pomohlo doma aj rodičom. Na záver sme si vyrobili koláž našich skutkov.

More images

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *