Naše ciele

Naše ciele

Žiaci druhého oddelenia ŠKD si vytýčili dva druhy cieľov.Ciele boli zamerané na kamarátstvo a rodinu.Ak deti splnili cieľ rybke vyfarbili plutvy na zeleno.Ak by cieľ nesplnili plutvy by zafarbili na červeno.Našim deťom sa podarilo splniť všetky vytýčené ciele .Na záver tejto aktivity sme si s deťmi vytýčili posledný cieľ,ktorý bol zameraný na celé oddelenie.Naším cieľom bolo naučiť sa spoločný tanec.Aj tento cieľ sme splnili.

More images

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *