Vďačnosť na triednickej hodine

Vďačnosť na triednickej hodine

Našu prvú hodinu šťastia sme absolvovali počas triednickej hodiny. Rozhodli sme sa, že vyjadríme vďačnosť niektorému zo svojich spolužiakov. Urobili sme tak prostredníctvom tvarov vystrihnutých z papiera, ktoré pre nás predstavovali pojem vďačnosti. Pre niekoho to bola otvorená dlaň, pre iného srdce. Do vystrihnutého tvaru sme vpísali slovko, vetu, ktorou sme chceli poďakovať niekomu zo spolužiakov. Toto poďakovanie sme potom odovzdali spolužiakovi spolu so slovami vďaky za skutky, ktoré pre nás urobil, za pomoc, podporu.

More images

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *