Trieda

10.téma: Trvalo udržateľné šťastie, realizované v triede Hviezdičky
1.Aktivita Chodba lásky
Deti vytvorili dva tímy, postavili sa tesne za sebou do dvoch radov. Postavili sa tak blízko, aby vo vzniknutej chodbe mohli bezpečne prejsť so zatvorenými očami! Deti sa vystriedali z ľavej aj z pravej strany a prechádzali cez chodbu lásky. Kým dieťa išlo cez chodbu, každý si potichu povedal nejakú dobrú vlastnosť, čo na kamarátovi spoznal, čo má na ňom rád alebo v čom je šikovný. Každé dieťa prešlo chodbou.
– pocity detí, keď prechádzali popod bránu: bola to sranda, ja som sa bál/la, ja som otváral troška oči, super, ešte môžem ísť raz
– pocity detí, keď vytvárali bránu: mne to bolo smiešne, tešil som sa keď už pôjde kamarát, ten , mňa nič nenapadá o ňom tak rýchlo niečo vymyslieť,….
– pocit z aktivity: deťom sa páčila chodba lásky, mali z toho dobrý pocit, keď vedeli, že si na každom z nich hľadajú dobrú vlastnosť, alebo v čom je šikovný
2.Aktivita Strom šťastia
Každé dieťa dostalo jeden list zo stromu, kde kreslilo o svojom šťastí. Keď boli listy stromu pripravené, nalepili sme ich na konáre stromu, ktoré si deti vyrobili sami a vyfarbili.
Záver
Rozhovor s deťmi o jednotlivých aktivitách: Deti mali z toho veľmi dobrý pocit. Nerobilo im problém dať na papier (list) nakresliť pocity, kedy sú šťastní, čo ich robí šťastným, až na jedno dieťa, ktoré hneď povedalo, že on chce napísať čo ho robí, šťastným, že on to napíše.
Napr: – som šťastný, keď môžem ísť s rodičmi na kúpalisko, – poteším sa z toho, keď dostanem náramok, – teším sa z toho, že chodím s babkou autom na výlety, – som šťastný, keď letím lietadlom s rodičmi na dovolenku, – teším sa keď môžem ísť na zmrzlinu, – teším sa keď som u starkej v bazéne a sa spolu kúpeme, – teším sa keď hrám s ockom futbal, – som šťastná, keď chod, – som šťastná, keď som so sestričkou na kúpalisku,…..

More images

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *