Trieda „Krtkovia“

Téma: Telesný pohyb, realizovaná v triede Krtkovia
Každé dieťa, aby bolo šťastné potrebuje pohyb. A tak sme sa s deťmi porozprávali o tom, prečo je pohyb dôležitý. Aby sme boli šťastní musíme byť zdraví. A aby sme boli zdraví potrebujeme pohyb a športovanie. A tak sme sa aj my, ako najmladšie deti našej škôlky, aktívne zapojili do nášho Olympijského dňa.
Priebeh:
Na úvod nás organizátorka celého podujatia privítala, priblížila nám, čo je olympiáda, ukázala a vysvetlila olympijskú vlajku a taktiež sme si vypočuli slovenskú a olympijskú hymnu. Deti z „Kvietkovej triedy“ predniesli sľub športovcov a nakoniec na zahájenie Olympijského dňa, ako symbol radosti a šťastia sme si vypustili balóniky radosti. A olympiáda mohla začať. Tak sme sa vybrali na jednotlivé stanovištia, kde sme si pre radosť všetci zaspievali.
Stanovištia:
1.Kŕmenie vtáčikov – prenášanie vrchnáčikov pomocou štipca do hniezda
2.Skok z miesta do piesku
3.Žabky skáču cez rybník
4.Vodová štafeta- prenášanie vody v miske do vedra
5.Preteky na kolobežkách
Na záver sme sa opäť stretli všetci, aby sme sa podelili o svoju radosť z dosiahnutých športových mét.Deti boli ocenené medailou, diplomom. Nakoniec sme si všetci spoločne pre radosť zatancovali na pieseň M. Jaroša- Hýb sa!

More images