Optimista vs. Pesimista

Optimista vs. Pesimista

Na hodine anglického jazyka sme sa so žiakmi rozprávali o optimizme. Najprv žiaci odpovedali na rôzne otázky, ktoré súviseli s optimizmom a na základe toho sa potom rozdelili na dve skupiny: optimists and pesimists ( optimisti a pesimisti). Úlohou žiakov bolo vytvoriť osobu, ktorej vlastnosti a názory budú reprezentovať optimistu a na druhej strane pesimistu. Keďže pracovali v dvoch skupinách, tak mali možnosť vymieňať si názory. Pesimisti potom zistili, že iba v niektorých situáciách majú pesimistické názory, ale inak sa skôr patria k optimistom.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *