Dobré skutky Adkáčov.

Dobré skutky Adkáčov.

V priebehu dvoch mesiacov sa Adkáči veľmi snažili.
Pomáhali rodičom : maminke s upratovaním a pečením medovníkov.
Pomáhali zvieratkám : Nazbierali sme psíkom do útulku granule ,deky aj konzervy .
Pomohli sme spolužiačke : Doniesli sme jej teplé oblečenie,vitamíny,hračky .
Takto sme si dokázali ako sme zo šťastia iných najšťastnejší my !