Zvládanie záťažových situácií

Zvládanie záťažových situácií

Tému „Osvojovanie si stratégií riešenia problémov“ sme spracovali v mesiaci február. Na začiatku hodiny sme sa s deťmi porozprávali o tom, čo zvyknú robiť vtedy, keď sú smutné alebo deprimované alebo keď sa dostanú do ťažkej situácie alebo keď majú vyriešiť problémy. Pri rozhovore sme využili pomocné otázky, napr.: Čo pre teba znamená stres? Aký vplyv má na teba fyzicky a psychicky? Aké podujatia ti vo všeobecnosti robia stresy? Ako sa správaš, keď zažívaš stres? Ako si zvykol/zvykla zvládať napätie? S kým sa vieš podeliť so svojimi problémami? Po diskusii si deti osvojili bleskovú relaxáciu proti stresu. Na záver si vyberali z rôznych techník, ktoré im pomôžu ukľudniť sa a napísali ich vedľa teplomeru nervozity.

More images

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *