,,ZÁHRADA VĎAKY

,,ZÁHRADA VĎAKY

Aj s našimi najmenšími žiakmi, sme sa v utorok porozprávali o vďačnosti.
Najprv sme si vysvetlili, čo VĎAČNOSŤ znamená, neskôr sme sa o tom rozprávali.
Potom si na veľký výkres žiaci obkreslili, prípadne otlačili svoju ruku, do ktorej nakreslili za čo/ za koho sú vo svojom živote vďační a vytvorili si tak záhradu vďaky.
Na záver si každý žiak vybral spolužiaka , ktorému povedal , za čo mu je vďačný.

More images

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *