Vytýčenie a dosiahnutie cieľov

Vytýčenie a dosiahnutie cieľov

Vytýčenie a dosiahnutie cieľov skupiny Happypipes z V.A

Pre život každého človeka je dôležité rozoznávať realitu od snov a želaní. V tejto aktivite sme sa venovali predovšetkým charakteristike pojmu cieľ, sen a želanie. Využili sme metódu dialógu, kde sa deti rozdelené do trojčlenných skupín nádherne dopĺňali a nemali zábrany vyjadrovať svoje názory. Urobili sme si „rebríček“ postupu stanovenia a dosiahnutia cieľov. Každý si zhotovil svoj vlastný rebríček podľa spoločnej osnovy. Aj piataci majú skvelé myšlienky…

More images

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *