Vďačnosť

Vďačnosť

Vďačnosť podporujúca šťastie v V.A

Je to naozaj možné, aby pocit vďačnosti prebúdzal u ľudí šťastie? Očividne áno… Po rozhovoroch s deťmi našej skupiny HAPPYPIPES som o tom určite presvedčená. Prišli sme na množstvo nápadov, ako prejaviť vďaku za drobnosti, každodenné radosti i za veľké „veci“. Hneď sme si to aj vyskúšali. Zabavili sme sa s milou aktivitou spojenou s vyučovaním gramatiky. Precvičili sme si rozdeľovanie podstatných mien podľa rodov a vyvodili nové učivo – vzory ženského rodu. Každá skupinka na záver napísala na svoje postery prečo alebo komu sú vďační.

More images

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *