Vďačnosť

Vďačnosť

Na prvej hodine vyučovania šťastia sme si z farebných papierov vystrihli farebné kvietky a do ich lupeňov sme napísali za čo sme vďační vo svojom živote. Kvietky vďaky sme prezentovali pred svojimi spolužiakmi, chceli sme povzbudiť spolužiakov a poukázať na veci, ktoré máme okolo seba a niekedy to ani nevnímame, a predsa máme byť za ne vďační.

\“Buďme vďační ľuďom, čo nás robia šťastnými; sú to čarovní záhradníci, vďaka ktorým kvitneme.\“ (Marcel Proust)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *