Vďačnosť

Vďačnosť

Prvú septembrovú hodinu šťastia sme venovali pozornosť téme „ Vďačnosť.“ Rozhodli sme sa, že vyjadríme vďačnosť niektorému zo svojich spolužiakov. Urobili sme tak prostredníctvom tvarov vystrihnutých z papiera, ktoré pre nás predstavovali pojem vďačnosti. Pre niekoho to bol strom vďačnosti, pre iného srdce, slnko a mnoho iných farebných tvarov. Do vystrihnutého tvaru sme vpísali slovko, vetu, ktorou sme chceli poďakovať niekomu zo spolužiakov. Toto poďakovanie sme potom odovzdali spolužiakovi pred srdiečkom vďačnosti spolu so slovami vďaky za skutky, ktoré pre nás urobil, za pomoc, podporu.

More images

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *