Vďačnosť

Vďačnosť

Do Programu vyučovania šťastia sa zapojili aj žiaci III.C triedy s názvom skupiny MRAVČEKOVIA. 1.téma VĎAČNOSŤ bola deťom blízka. Deti sa rozprávali o tom, za čo všetko môžu byť vďačné vo svojom živote. Svoje myšlienky napísali na javorový lístok, ktorý si vystrihli z farebného papiera a potom ho nalepili na spoločný strom vďaky.
Niektoré myšlienky „mravčekov“ o vďačnosti: „Som vďačná za to, že žijem, že mám čo jesť a piť… že som zdravá, že mám rodinu… že vidím a počujem… že mám kde bývať… som vďačný za to, že mám starostlivých rodičov aj starých rodičov…“

More images

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *