„Tešil som sa, lebo som uvidel prvýkrát sneh“

„Tešil som sa, lebo som uvidel prvýkrát sneh“

Na začiatku našej hodiny šťastia sme dali všetky naše usmievajúce fotky na jednu kopu, odkial sme postupne vyberali fotku po fotke a premietli na plátno. Deti zobrazené na danej fotke sa snažili spomenúť si, prečo sa usmievajú, pričom sme spoločne skonštatovali, že v mnohých prípadoch nám stačí aj maličkosť, ktorá nám vyčarí úsmev na tvári.
Po aktivite s fotkami sme si sadli do kruhu, kde úlohou detí bolo predstaviť si, že jedia svoje obľúbené jedlo. Deti boli následne postupne vyvolané a ostatní spolužiaci hádali, na aké jedlo myslia. V kruhu sme sa porozprávali aj o tom, v ktorých momentoch svôjho života už boli šťastní, kedy sa zvykli usmievať, čo by ich robilo šťastným.
Deti spoločne vytvorili dvojice alebo trojice a sadli si na miesta. Vysvetlili sme si priebeh nasledujúcej aktivity, počas ktorej mali nakresliť jednu mapu, vyznačiť na nej začiatok a cieľ a medzi tieto body dopísať určité \“zastávky šťastia\“, ktoré by radi absolvovali. Po vytvorení trasy deti prezentovali ich nápady, v ktorých nechýbala ich tvorivosť a hlavná myšlienka hodiny – tešiť sa z maličkosti.