Tajomstvom šťastia je flow

Tajomstvom šťastia je flow

„Nájdime, čo je pre nás šťastie, a tým si uvedomujeme, čo je zmyslom života.”
Mihály Csíkszentmihályi, známy s teóriou prúdenia, otec teórie „flow”.

Mihály Csíkszentmihályi je univerzitným profesorom psychológie maďarského pôvodu žijúci v Chicagu a je členom Americkej a Maďarskej akadémie vied. Je známy s teóriou prúdenia a aj ako otec učenia „flow”. Flow je taký stav, keď sa človek úplne ponorí do tej činnosti, ktorú robí.

V posledných rokoch sa venuje predovšetkým pozitívnemu psychologickému výskumu. Základy pozitívnej psychológie predstavili v roku 2009 s Martinom Seligmanom, bývalým predsedom Združenia amerických psychológov. S pozitívnym náhľadom na udalosti chceli priniesť vedeckú zmenu postojov vo vednom odbore zameraného na negatíva človeka.

Flow…

Podľa jeho definície „flow je základom dokonalého zážitku, čiže jav, keď sa pri činnosti tak uvoľníme a rozviažeme, že všetko ostatné popri tom stráca význam, zážitok si naplno užijeme a v aktivite, ktorú robíme, chceme za každú cenu pokračovať výlučne iba pre samotnú aktivitu.“ Dokonalý zážitok vznikne vtedy, keď po ukončení aktivity cítime sebaposilnenie, naplnenie a uspokojenie.

Keď v živote nájdeme to, čo nám robí radosť, v čom nájdeme naplnenie, cítime sa dobre, sme šťastnejší, máme lepší výkon, potom môžeme dopredu posunúť spoločnosť, ľudstvo. Pre každého človeka je iná aktivita zmyslom života, podstatné je to, aby každý našiel tú svoju. Zážitok flow nám pomáha v tom, aby sme ťažkosti zvládli a prežili.

 

Pridaj sa aj ty k nášmu programu vyučovania šťastia! >>