Strom vďaky

Strom vďaky

So žiakmi 5.ročníka už ako školská psychologička pracujem dlhodobo. Sú to moje lentilky. Každý z nich je iný, a pritom sú všetci rovnakí. O téme vďačnosti sme sa rozprávali prvý krát. Veľmi pozitívne vnímam to, ako sa popasovali s touto témou. Vďaka nej prišli na to, že hoci sú životy mnohých z nich ťažké, majú byť za čo vďační a svoju vďaku dokážu vyjadriť rôznymi spôsobmi (čo si do teraz neuvedomovali). Vzhľadom na to, že prišla jeseň a naša škola je obklopená lesmi, rozhodli sme sa vytvoriť strom vďaky, z ktorého listy neopadávajú, ale naopak na ňom pribúdajú. Zakaždým, keď je nejaký žiak vďačný za niečo inému spolužiakovi, napíše to na list a prilepí ho na strom vďaky. Tieto odkazy pozitívne motivujú žiakov k tomu, aby sa zamýšľali nad tým, že každý deň majú byť za čo vďační a rovnako ich to motivuje k realizovaniu dobrých skutkov.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *