Rybky želaní

Rybky želaní

Úvod hodiny sme začali rozhovorom o tom, čo sú to ciele a prečo si vytyčujeme ciele. Prirovnala som to k úvodu hodiny, kde vždy žiakom oznámim čo bude cieľom hodiny, čiže to, čo chceme na hodine splniť. Rozprávali sme sa o tom, čo by chceli žiaci dosiahnuť keď budú starší, alebo dospelí. Hovorili o tom, čím by sa chceli stať alebo aké majú sny. Na to sme nadviazali hlavnú časť, kde dostali žiaci rybky, na ktoré si napísali svoje priania a želania a na záver si rybku vyfarbili. Motivovala som ich rozprávkou o zlatej rybke, ktorá plní priania. Všetkým žiakom sa aktivita veľmi páčila.

More images

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *